Ügyleírás:

Egerbakta Község közigazgatási területén lévő ingatlanokról az adóhatóság kérelemre (államilag támogatott hitelek felvételi eljárásához, szociálpolitikai kedvezmény igénybevételéhez, gyámhatósági ügyintézéshez) adó-és értékbizonyítványt állít ki. A kérelemben a kérelmező (gyámhatósági ügyintézésnél a kiskorú, vagy gondnokolt személy) személyi adatait, az ingatlan helyrajzi számát, valamint az adó-és értékbizonyítvány kérésének célját meg kell jelölni! Az adó-és értékbizonyítvány kérelemhez csatolni kell annak az ingatlannak a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, valamint az adásvételi szerződést, melyről a bizonyítvány kiállítását kérik. 

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása - a gyámhatósági ügy kivételével - illetékköteles. Az illeték mértéke: 4.000,-Ft. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó-és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. Az illetéket befizetési bizonylaton, vagy átutalással kell teljesíteni, és ennek megtörténtét a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Letölthető dokumentum:  

Kérelem adó- és értékbizonyítványhoz : LETÖLTÉS

 

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat