tárgyhó 12. napjáig  Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: magánszemélynek a nem kifizető, vagy természetben fizetett termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó megfizetése 
január 15.  Az adókötelezettségben bekövetkezett változások (építményadó, telekadó) bevallása, bejelentése

Iparűzési adó: az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni adó megfizetése  
február 15.  Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása 
március 15.  Magánszemélyek kommunális adója: éves adó első részletének megfizetése

Gépjárműadó: éves adó első részletének megfizetése

Helyi iparűzési adó: adóelőleg megfizetése  
március 20.  Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania) 
március 31.  Előző évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és az első részletének megfizetése 
május 31.  Helyi iparűzési adó:

előző évi adóbevallás benyújtása
a végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
 
szeptember 15.  Magánszemélyek kommunális adója: éves adó első részletének megfizetése

Gépjárműadó: éves adó első részletének megfizetése
Helyi iparűzési adó: adóelőleg megfizetése
 
december 20.  Helyi iparűzési adó: Az adóelőleg kiegészítéséről adóbevallás benyújtása, illetve a feltöltési kötelezettség teljesítése a várható éves fizetendő adó összegére 
15 napon belül  Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási tevékenység indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás) 

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat