Ügyleírás:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre, a beépítetlen belterületi földrészletre, és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogára.

 

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az épület, épületrész, illetve a belterületi telek tulajdonosa, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője. Amennyiben az építményt vagy a földrészletet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 

 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Nem magánszemély tulajdonában álló lakás esetén a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik az adókötelezettség. 

Telek esetén az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik. 

 

Az adókötelezettség megszűnik a lakás megszűnése évének utolsó napján, a telek külterületté minősítése, illetve a beépítés évének utolsó napján, az építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján. 

A nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonya esetén a bérleti jogviszony megszűnése évének utolsó napjával szűnik meg az adókötelezettség. 

Lakás használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. 

 

Az adó évi mértéke lakásonként és lakásbérleti jogonként 4.000,-Ft, telek után 3.000,-Ft, üres lakás után 3.000,-Ft. 

 

Letölthető dokumentum: 

Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról LETÖLTÉS

Megállapodás adókötelezettségről LETÖLTÉS

 

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat