Ügyleírás:

Fizetéshalasztás, részletfizetés az adózó kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

• a kérelmezőnek nem róható fel, annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,

• magánszemély adózó igazolja, hogy az adó egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent,

• a tartozás átmeneti jellegű, tehát a későbbi megfizetés valószínűsíthető.

Beszedett helyi adóra nem engedélyezhető fizetéshalasztás, részletfizetés.

 

Adómérséklés: az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

 

Az adóhatóság magánszemély kivételével, más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

 

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást – magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet esetében - kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

 

Méltányossági kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok:

Magánszemély esetében:

• kérelem,

• anyagi helyzetre vonatkozó adatlap,

• jövedelemigazolás,

• a kérelem beadását megelőző 3 hónapra vonatkozó közüzemi számlák, a kiadások igazolásához.

 

Egyéni vállalkozók esetében:

• kérelem,

• anyagi helyzetre vonatkozó adatlap,

• jövedelemigazolás,

• adatlap melléklete, az egyéni vállalkozás pénzügyi helyzetének igazolásához.

 

Jogi személyek esetében:

• kérelem,

• pénzügyi helyzetre vonatkozó adatlap,

• a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás, valamint az aktuális időszak (a kérelem benyújtásának évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény-kimutatás (az időszak megjelölésével).

 

A fizetési könnyítési kérelem a nem magánszemély adózó esetében illetékköteles, melynek mértéke 10.000 Ft. Az illetéket befizetési bizonylaton, vagy átutalással kell teljesíteni, és ennek megtörténtét a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Letölthető dokumentum: 

Kérelem magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési könnyítéséhez LETÖLTÉS

Kérelem gazdasági társaságok, egyéb szervezetek fizetési könnyítéséhez LETÖLTÉS

Kérelem magánszemélyek, egyéni vállalkozók adómérsékléséhez LETÖLTÉS

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat