Ügyleírás:

A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

A házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki. Kivételes esetben a jegyzőtől kérhető felmentés a várakozási idő alól.

 

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területe.

 

Az eljárás illetékköteles, de hivatali munkaidőben hivatali helyiségben a házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése költségmentes.

A Munka Törvénykönyvében megállapított munkaszüneti napokon házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem lehetséges.

 

Szükséges dokumentumok: 

• személyi igazolványok (állampolgárság igazolására alkalmas okmány)

• lakcímigazolványok

• születési anyakönyvi kivonatok

• elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okiratok.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat