Ügyleírás:

Személyesen benyújtott kérelemre indul, amelyhez személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges, kiskorú esetében törvényes képviselő jár el.

 

Az eljárás illetéke: első ízben 10.000,-Ft, ismételt eljárás esetén 50.000,-Ft illetékbélyeg formájában (illetékbélyeget nem árusítunk!)

 

Szükséges dokumentumok: 

• születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint);

• házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat