Ügyleírás:

A bemutatott iratok alapján a születés adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

 

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területe.

 

Csatolandó mellékletek:

• a szülők személyi igazolványa;

• a szülők lakcímigazoló igazolványa;

• orvos által kiállított születési jegyzőkönyv;

• igazolás intézeten kívüli születésről;

• az anya családi állapotának igazolása;

• 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat;

• a szülők nyilatkozata a gyermek megszületéséről (dátum, cím, gyermek neme, gyermek neve).

 

Az eljárás illetéke: illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat