Ügyfélfogadás, elérhetőség

 

Hortobágyi Szilveszter

aljegyző

 

Cím: 3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.: 36/465-018

Fax: 36/465-018

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kedd: 9:00 - 15:00

 

Ügyleírás:

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:1 - 5:8. §-a szabályozza a birtokvédelem kérdését, amely szerint ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. 

 

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

• a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,

• annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,

• a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

• a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

• a birtoksértés időpontjára történő utalást,

• a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

 

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.

A jegyző – a kérelem alapján lefolytatott eljárást követően – határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását az ellenérdekű fél ellen indított perben.

 

Az eljárás illetékköteles, melynek összege: 3.000.-Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.

 

A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy éve eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

 

Birtokvédelmi eljárásban hozott határozattal szemben bírósági felülvizsgálati kérelem 2016. július 1-től kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az elektronikus úton történő benyújtáshoz szükséges számítógépére telepítenie ún. ÁNYK (nyomtatványkitöltő) keretprogramot, melyet az alábbi linken érhet el:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

 

Letölthető dokumentum: 

Birtokvédelmi kérelem LETÖLTÉS

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat