Ügyleírás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

• nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

• haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

• közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Továbbá: 

• gazdasági társaság esetén cégkivonat és aláírási címpéldány;

• egyéni vállalkozó esetén igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről.

 

Az eljárási illeték mértéke: bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentés: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

 

A bejelentés elbírálása:  A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről szóló határozatot a bejelentés másolatával együtt megküldi a szakhatóságoknak.

 

Letölthető dokumentum:

Bejelentés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról LETÖLTÉS

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat