Ügyleírás:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

 

 

Az ügyintézéshez szükséges iratok

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1/A. számú melléklete szerint:

1.     Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése (formanyomtatvány)

2.     Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3.     Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

4.     Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Továbbá: - gazdasági társaság esetében cégkivonat és aláírási címpéldány

• egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

• vásárlók könyve 

• a helyi önkormányzattal kötött parkoló bérleti szerződés, amennyiben közterületen történik a parkolás

• ingatlan területén belül biztosított parkolás esetén, tulajdonosi hozzájárulás a parkoló használatához, valamint nyilatkozat az építésügyi hatóság részéről a megfelelő létszámú parkolóhelyek meglétéről.

 

Ügyintézés díja:  Kereskedelmi tevékenység bejelentése: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

• Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illetékmentes

• Bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentése: 3000,- Ft illeték

• Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: illetékmentes.

 

Letölthető dokumentum:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése LETÖLTÉS

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat