Ügyleírás: 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

 

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

1.     Működési engedély kiadása iránti kérelem működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1/B. számú melléklete szerint )

2.     Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3.     Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

4.     Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

5.     Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

6.     Ha az üzletet társasház (lakásszövetkezet) külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségében kívánja működtetni, akkor a társasház (lakásszövetkezet) képviseletére jogosult személy nevét és lakcímét tartalmazó irat.

 

Továbbá:

• gazdasági társaság esetében cégkivonat és aláírási címpéldány;

• egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről;

• vásárlók könyve;

• a helyi önkormányzattal kötött parkoló bérleti szerződés, amennyiben közterületen történik a parkolás;

• ingatlan területén belül biztosított parkolás esetén, tulajdonosi hozzájárulás a parkoló használatához, valamint nyilatkozat az építésügyi hatóság részéről a megfelelő létszámú parkolóhelyek meglétéről.

 

Ügyintézés díja:

• Működési engedély kiadása iránti kérelem: 10.000,- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

• Működési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

• Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illetékmentes.

• Bejelentés üzletköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről: illetékmentes.

 

Letölthető dokumentum: 

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése LETÖLTÉS

 

 

 

 

 

© 2020 Egerbakta Községi Önkormányzat