Rendel Dr. Pető Béla

Telefonszám: 06-30-206-01-25

Rendelés helye: 3321 Egerbakta Bátori út 12

 

Rendelési idő:

 

Hétfő 8.00-11.00

Kedd 8.00-11.00

Szerda: 13.00-15.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: 8.00-11.00

3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Telefon: 06-36/465-018

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hivatalvezető: Hortobágyi Szilveszter jegyző

Hivatalvezetőt távollétében helyettesíti: dr. Farkas Georgina aljegyző


Egerbaktai Községi Önkormányzat ügyfélfogadási rendje:

kedden, csütörtökön 9.00-15.00-ig, 

hétfőn, szerdán,pénteken ügyfélfogadás nincs.


A polgármester ügyfélfogadása:

kedden 9.00-15.00-ig;


jegyző ügyfélfogadása:

kedden 9.00-15.00-ig.

Fájlméret

Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal

 • Székhely hivatal cím: 3321 Egerbakta, Bátori út 12.
 • Telefon: 06-36/465-018
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Jegyző : Hortobágyi Szilveszter
 • Aljegyző: dr. Farkas Georgina
 • Egerbakta Község Polgármestere: Varga Tibor
 • Alpolgármester: Bozó Péter

Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Hevesaranyosi Kirendeltség

 • Cím:3322 Hevesaranyos Petőfi S. u. 1.
 • Telefon: 06-36-483-017
 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Hevesaranyos Község Polgármestere: Hossó Imre Sándor
 • Alpolgármester: Ferenc Gábor

Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Bátori Kirendeltség

 • Cím: 3336 Bátor Kossuth L. u. 7/b.
 • Telefon: 06-36/483-001
 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Bátor Község Polgármestere: Pallagi Alfréd
 • Alpolgármester: Posztós Károly

Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskői Kirendeltség

 • Cím: 3323 Szarvaskő, Rákóczi Ferenc u. 1
 • Telefon: 06-36- 352-020
 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Szarvaskő Község Polgármestere: Szabóné Balla Marianna

Elérhetőségekről bővebben a közérdekű adatok 1.1. pontjában tájékozódhat.


 HVB HATÁROZATOK:

Egerbakta Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény kialakítása Egerbakta Községben” címmel (TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00005) 61 440 233 Ft támogatást nyert.

 

Projektünk célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése, annak javítása és egy központba szervezése Egerbakta Községben. Célunk a helyi, települési szinten elérhető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten a szociális alapszolgáltatás területén, javítva a szolgáltatásnyújtás infrastrukturális feltételeit a szociális szolgáltatások egy központba szervezésével. A szociális központ, az ún. Szociális szolgáltató ház kialakítása és korszerűsítése Egerbakta település lakosai számára, beleértve a bármilyen hátránnyal küzdő, és a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportokat is, biztosított lesz a megfelelő intézményi (infrastrukturális és személyi) háttér, ahol egyenlő esélyű hozzáférés és megfelelő infrastrukturális és tárgyi feltételek mellett nyújthatók a vállalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, és ahol a gondozók magas színvonalú, minőségi ellátási munkát végezhetnek. A tervezett projekt 25 hónapja alatt a jelenlegi szociális szolgáltató házat újítjuk fel és alakítjuk át, melynek során kialakítjuk a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szociális étkeztetés, a Házi segítségnyújtás irodáit és ügyféltereit korszerűsítjük és az átalakítás során egy tálaló konyhát, két foglalkoztató teret és akadálymentes szociális helyiséget hozunk létre. A fejlesztés során eszközbeszerzés is történik, mely lehetőséget ad arra, hogy a jelenlegi rossz minőségű, nem egységes bútorzat cserére kerüljön, illetve a különböző korcsoportok foglalkoztatásához a szükséges eszközrendszer rendelkezésre álljon. Az infrastrukturális feltételek javításával és a működtetési költségek csökkentésével javul a célcsoportoknak nyújtandó szociális szolgáltatások színvonala. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése a feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek.

Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
1 Szervezeti, személyzeti adatok
1-01 Kapcsolat, szervezet
1-01 Kapcsolat, szervezet Download Preceding File
1-02 A felügyelt költségvetési szervek
1-02-01 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv Download Preceding File
1-03 Gazdálkodó szervezetek
1-03-01 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Download Preceding File
1-04 Közalapítványok
1-04-01 A szerv által alapított közalapítványok Download Preceding File
1-05 Lapok
1-05-01 Lapok Download Preceding File
1-06 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1-06-01 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Download Preceding File
1-07 Költségvetési szervek
1-07-01 Költségvetési szervek Download Preceding File
2 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2-01 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2-01 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Download Preceding File
2-02 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2-02-02 Anyakönyvi eljárás Download Preceding File
2-02-03 Birtokvédelem Download Preceding File
2-02-04 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás Download Preceding File
2-02-05 Hagyatéki eljárás Download Preceding File
2-02-06 Környezetvédelmi hatósági ügyek Download Preceding File
2-02-07 Kifüggesztéssel kapcsolatos eljárás menete Download Preceding File
2-02-08 Szociális ügyek Download Preceding File
2-02-09 Talált tárgyak Download Preceding File
2-02-10 Vadkár Download Preceding File
2-03 Közszolgáltatások
2-03 Közszolgáltatások Download Preceding File
2-04 A szerv nyilvántartásai
2-04 A szerv nyilvántartásai Download Preceding File
2-05 Nyilvános kiadványok
2-06 Döntéshozatal, ülések
2-07 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2-07 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Download Preceding File
2-08 Pályázatok
2-09 Hirdetmények
2-10 Közérdekű adatok igénylése
2-10 Közérdekű adatok igénylése Download Preceding File
2-11 Közzétételi listák
2-11 Közzétételi listák Download Preceding File
3 Gazdálkodási adatok
3-01 A működés törvényessége
3-01-01 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3-01-02 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3-01-03 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3-01-04 A működés eredményessége, teljesítmény
3-01-05 Működési statisztika
3-02 Költségvetések, beszámolók
3-02-01 Éves költségvetések
3-02-01 Éves költségvetések Download Preceding File
3-02-02 Számviteli beszámolók
3-03-03 A költségvetés végrehajtása
3-03 Működés
3-03-01 A foglalkoztatottak
3-03-02 Támogatások
3-03-03 Szerződések
3-03-04 Koncessziók
3-03-05 Egyéb kifizetések
3-03-06 Európai Unió által támogatott fejlesztések
3-03-07 Közbeszerzés

Hortobágyi Szilveszter – jegyző

Elérhetőség:

Telefon: 06-36/465-018

Email:   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Farkas Georgina – aljegyző

Elérhetőség:

Telefon: +36 30 1515623

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Balázsné Radácsi Anna – igazgatási vezető-főtanácsos

Elérhetőség:

Telefon: 06-36/465-018

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Új-Nagyné Sándor Beáta – Anyakönyvvezető , igazgatási  ügyintéző

Elérhetőség:

Telefon: 06-36/465-018

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gyűjtő Eszter – pénzügyi előadó

Elérhetőség:

Telefon: 06-36/465-018

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Paczókné Koós Enikő – adóügyek

Elérhetőség:

Telefon: 06-36/465-018

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Számla megnevezése  Számlaszám 
Egerbakta Községi Önkormányzat Magánszemélyek Kommunális Adója Beszedési Számla 62800273-11022437
Egerbakta Községi Önkormányzat Iparűzési Adó Beszedési Számla 62800273-11037754
Egerbakta Községi Önkormányzat Gépjárműadó Beszedési Számla 62800273-11022406
Egerbakta Községi Önkormányzat Talajterelési Díj Beszedési Számla 62800273-11024501
Egerbakta Községi Önkormányzat Termőföld Bérbead. Besz. Számla 62800273-11022475
Egerbakta Községi Önkormányzat Késedelmi Pótlék Számla 62800273-11022468
Egerbakta Községi Önkormányzat Bírság Számla 62800273-11022451
Egerbakta Községi Önkormányzat Egyéb Bevételek Számla 62800273-11022396
Egerbakta Községi Önkormányzat Idegen Bevételek Számla 62800273-11022891
Egerbakta Községi Önkormányzat Államig. Illeték Beszedési Számla 62800273-11026534

 

Ügyleírás:

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény alapján a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a magánfőző előállít párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Az átalánydíjat a magánfőző fizeti meg.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül, a korábban tulajdonába került desztilláló berendezést 2015. január 15-ig köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

(Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig;

magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.) 

A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az évente előállítható 50 liter párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Értékesítéskor, vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

 

Letölthető dokumentum: 

Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról LETÖLTÉS 

Bevallás előállított magánfőzött párlat után LETÖLTÉS

Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása 

 A jegyző az általa vezetett nyilvántartást a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Nyilvántartás

 

Ipari tevékenységet végzők nyilvántartása 

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást a telepengedély, illetve a telep létestésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az interneten közzéteszi.

Nyilvántartás

 

Ügyleírás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

• nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

• haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

• közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Továbbá: 

• gazdasági társaság esetén cégkivonat és aláírási címpéldány;

• egyéni vállalkozó esetén igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről.

 

Az eljárási illeték mértéke: bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentés: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

 

A bejelentés elbírálása:  A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről szóló határozatot a bejelentés másolatával együtt megküldi a szakhatóságoknak.

 

Letölthető dokumentum:

Bejelentés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról LETÖLTÉS

Ügyleírás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

 

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

• nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

• haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

• közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

• hatályos ingatlannyilvántartási térkép,

• szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

 

Továbbá:

• gazdasági társaság esetén cégkivonat és aláírási címpéldány;

• egyéni vállalkozó esetén igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről.

 

Ügyintézés díja: 5.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj

 

Az eljárás menete:  A kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Helyszíni szemle:  A helyszíni szemle időpontjáról a jegyző értesíti a kérelmezőt, a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdonosait és a szakhatóságokat. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai észrevételeiket a szemle előtt írásban tehetik meg, vagy a helyszíni szemlén készülő jegyzőkönyvbe mondhatják. Szakhatósági hozzájárulások esetén a jegyző határozattal adja ki a telepengedélyt.

 

Tevékenység megkezdése:  A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni.

 

 

Letölthető dokumentum:

Kérelem a telepengedély köteles tevékenység folytatásának engedélyezéséhez LETÖLTÉS

Ügyleírás:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

 

 

Az ügyintézéshez szükséges iratok

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1/A. számú melléklete szerint:

1.     Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése (formanyomtatvány)

2.     Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3.     Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

4.     Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Továbbá: - gazdasági társaság esetében cégkivonat és aláírási címpéldány

• egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

• vásárlók könyve 

• a helyi önkormányzattal kötött parkoló bérleti szerződés, amennyiben közterületen történik a parkolás

• ingatlan területén belül biztosított parkolás esetén, tulajdonosi hozzájárulás a parkoló használatához, valamint nyilatkozat az építésügyi hatóság részéről a megfelelő létszámú parkolóhelyek meglétéről.

 

Ügyintézés díja:  Kereskedelmi tevékenység bejelentése: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

• Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illetékmentes

• Bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentése: 3000,- Ft illeték

• Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: illetékmentes.

 

Letölthető dokumentum:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése LETÖLTÉS

Ügyleírás: 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

 

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

1.     Működési engedély kiadása iránti kérelem működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1/B. számú melléklete szerint )

2.     Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3.     Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

4.     Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

5.     Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

6.     Ha az üzletet társasház (lakásszövetkezet) külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségében kívánja működtetni, akkor a társasház (lakásszövetkezet) képviseletére jogosult személy nevét és lakcímét tartalmazó irat.

 

Továbbá:

• gazdasági társaság esetében cégkivonat és aláírási címpéldány;

• egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről;

• vásárlók könyve;

• a helyi önkormányzattal kötött parkoló bérleti szerződés, amennyiben közterületen történik a parkolás;

• ingatlan területén belül biztosított parkolás esetén, tulajdonosi hozzájárulás a parkoló használatához, valamint nyilatkozat az építésügyi hatóság részéről a megfelelő létszámú parkolóhelyek meglétéről.

 

Ügyintézés díja:

• Működési engedély kiadása iránti kérelem: 10.000,- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

• Működési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

• Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illetékmentes.

• Bejelentés üzletköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről: illetékmentes.

 

Letölthető dokumentum: 

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése LETÖLTÉS

 

Hortobágyi Szilveszter

aljegyző

 

Cím:    3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.:    36/465-018

Fax:     36/465-018

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kedd: 9:00 - 15:00

Ügyleírás:

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul. Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halottvizsgálati bizonyítványon szerepel. 

 

Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, vagy önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor. Nyilatkozattételre csak törvényes örökös jogosult. Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár mellékleteivel átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a közjegyző adja át.

 

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:

• lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési jog; minden, amit csak közjegyzői végzést követően lehet lerendezni.

• cégtulajdon;

• lajstromozott vagyontárgy (bejegyzett);

• önkéntes magánnyugdíj- vagy egészségbiztosítási pénztári tagság;

• személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó;

• gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét;

• kárpótlás, kötvény, részvény, széf bérleti jog;

• értékpapírszámla;

• lakossági folyószámla;

• devizaszámla;

• takarékbetétkönyv;

• életbiztosítás; (ha nincs megjelölve kedvezményezett)

• fel nem vett nyugdíj, munkabér, táppénz, egyéb járandóság;

• műtárgy;

• fegyver;

• 300.000,-Ft feletti összegű ékszer.

 

Illetékességi terület: az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye).

 

Letölthető dokumentum:  

Nemleges nyilatkozat LETÖLTÉS

Mata Brigitta 

adóügyi vezető-tanácsos

 

Cím:    3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.:    36/465-018

Fax:    36/465-018

emailEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kedd, csütörtök: 9:00 - 15:00

Ügyleírás:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 53. pontja szerint termőföld haszonbérbeadásának minősül a magánszemély tulajdonos vagy a haszonélvező által a földterület írásbeli szerződéssel díj ellenében történő bérbeadása mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra. 

 

A termőföld bérbeadásából származó bevétel egésze - ha az nem adómentes - külön adózó jövedelem, amely után az adó mértéke 16 százalék. Ez a jövedelem adómentes akkor, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól. Az ilyen szerződés alapján felvett jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni akkor, ha a szerződés öt éven belül megszűnik (kivéve, ha a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha azonnali felmondás történt). A késedelmi pótlékkal növelt adót a szerződés megszűnése évének kötelezettségeként kell megállapítania és megfizetnie a magánszemélynek.

 

A termőföld bérbeadásából származó jövedelmet a magánszemélynek nem kell bevallania, ha a jövedelem kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adómentes. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. § (4) bekezdése szerint az adóbevallást a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. 

Ha a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez termőföld bérbeadásából bevételt, akkor az adóbevallást és az adófizetést is önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni.

 

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem után az adó megállapítása, levonása, bevallás a kifizető kötelezettsége, amennyiben a jövedelem (bérleti díj vagy földjáradék) kifizetőtől származik.

Nem terheli a kifizetőt az adókötelezettség abban az esetben, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemélynek igazolást kell kiadnia. 

A kifizetőnek az általa levont adót a kifizetést követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie, a levont adóról pedig az adóbevallást az adóévet követő év február 25-éig kell benyújtania a termőföld fekvése szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

Amennyiben a kifizető az adót nem vonta le, vagy a bérleti díjat természetben fizette meg, akkor a 16 százalékos adót a magánszemélynek kell megfizetnie a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12-éig. 

 

Magánszemély bérlő esetén a bérleti díj után az adó megállapítása, bevallása és befizetése a bérbeadó magánszemély kötelezettsége. A bevallást és az adó befizetését a föld fekvése szerint illetékes önkormányzathoz kell teljesíteni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig. 

Letölthető dokumentum:  

Magánszemély bérbeadó bevallása a termőföld bérbeadásából származó jövedelme adójáról LETÖLTÉS

A kifizető bevallása a magánszemély termőföld bérbeadásából származó jövedelme adójáról LETÖLTÉS

Ügyleírás:

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (10%)

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3.

 

Egerbakta község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3. 

 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A talajterhelési díj alapját csökkentő számlát, igazolást, az azok keltét követő évben benyújtandó bevallással együtt kell megküldeni az adóhatósághoz.

 

A kibocsátónak a talajterhelési díjkötelezettséget érintő olyan változást, melyről egyéb hatóságok külön jogszabályban meghatározottak alapján az adóhatóságot nem kötelesek értesíteni, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül közvetlenül az adóhatóságnak be kell jelentenie.

 

A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

 

Letölthető dokumentum:

Bevallás a talajterhelési díjról LETÖLTÉS

Ügyleírás:

Fizetéshalasztás, részletfizetés az adózó kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

• a kérelmezőnek nem róható fel, annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,

• magánszemély adózó igazolja, hogy az adó egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent,

• a tartozás átmeneti jellegű, tehát a későbbi megfizetés valószínűsíthető.

Beszedett helyi adóra nem engedélyezhető fizetéshalasztás, részletfizetés.

 

Adómérséklés: az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

 

Az adóhatóság magánszemély kivételével, más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

 

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást – magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet esetében - kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

 

Méltányossági kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok:

Magánszemély esetében:

• kérelem,

• anyagi helyzetre vonatkozó adatlap,

• jövedelemigazolás,

• a kérelem beadását megelőző 3 hónapra vonatkozó közüzemi számlák, a kiadások igazolásához.

 

Egyéni vállalkozók esetében:

• kérelem,

• anyagi helyzetre vonatkozó adatlap,

• jövedelemigazolás,

• adatlap melléklete, az egyéni vállalkozás pénzügyi helyzetének igazolásához.

 

Jogi személyek esetében:

• kérelem,

• pénzügyi helyzetre vonatkozó adatlap,

• a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás, valamint az aktuális időszak (a kérelem benyújtásának évét bemutató, három hónapnál nem régebbi) mérleg és eredmény-kimutatás (az időszak megjelölésével).

 

A fizetési könnyítési kérelem a nem magánszemély adózó esetében illetékköteles, melynek mértéke 10.000 Ft. Az illetéket befizetési bizonylaton, vagy átutalással kell teljesíteni, és ennek megtörténtét a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Letölthető dokumentum: 

Kérelem magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési könnyítéséhez LETÖLTÉS

Kérelem gazdasági társaságok, egyéb szervezetek fizetési könnyítéséhez LETÖLTÉS

Kérelem magánszemélyek, egyéni vállalkozók adómérsékléséhez LETÖLTÉS

Ügyleírás:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre, a beépítetlen belterületi földrészletre, és a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogára.

 

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az épület, épületrész, illetve a belterületi telek tulajdonosa, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője. Amennyiben az építményt vagy a földrészletet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. 

 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Nem magánszemély tulajdonában álló lakás esetén a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik az adókötelezettség. 

Telek esetén az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik. 

 

Az adókötelezettség megszűnik a lakás megszűnése évének utolsó napján, a telek külterületté minősítése, illetve a beépítés évének utolsó napján, az építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján. 

A nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonya esetén a bérleti jogviszony megszűnése évének utolsó napjával szűnik meg az adókötelezettség. 

Lakás használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. 

 

Az adó évi mértéke lakásonként és lakásbérleti jogonként 4.000,-Ft, telek után 3.000,-Ft, üres lakás után 3.000,-Ft. 

 

Letölthető dokumentum: 

Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról LETÖLTÉS

Megállapodás adókötelezettségről LETÖLTÉS

 

Ügyleírás:

Ha az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy az adott adóra adótartozásánál nagyobb összeget fizetett be az adóhatósághoz (túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét az adózó kérelmére az adózó által megjelölt adószámlára számolja el. A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból vagy kérelemre az általa nyilvántartott, az adózót terhelő más adótartozásra számolja el, vagy adótartozás hiányában azt hivatalból törli. Az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, de téves adószámlára fizetett adót teljesítettnek kell tekinteni. 

 Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Letölthető dokumentum: 

Kiutalási és átvezetési kérelem LETÖLTÉS

Ügyleírás:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység). Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az adó alanya a vállalkozó.

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

- építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,

- bármely – az előző pontba nem sorolható – tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. 

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

 

Az adó alapja 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve

• az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározottak szerint számított – összegével,

• az alvállalkozói teljesítések értékével,

• az anyagköltséggel,

• az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény mellékletében meghatározottak szerint kell megosztania.

 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerinti jövedelem-megállapítást (átalányadózást) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó, és más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot, az adó alapját egyszerűsített módon is megállapíthatja.

 

Az adó mértéke

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként  500,-Ft.

 

Adómentesség, adókedvezmény

Az általános szabály szerint megállapított adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – növekménye után 1 millió forint/fő összeggel.

Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre.

 

Letölthető dokumentum: 

Bejelentkezés, változás-bejelentés LETÖLTÉS

Bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről LETÖLTÉS

Bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről LETÖLTÉS

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről LETÖLTÉS

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosításához LETÖLTÉS

Ügyleírás:

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény hatálya nem terjed ki: a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti "méhesházas" gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.

 

Az adó alanya főszabály szerint a gépjármű azon üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely az év első napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel.

 

Illetékes hatóság: Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el.

 

Az adó alapja:

• a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

• az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),

• tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

 

Az adó mértéke:

1. Személygépkocsik esetében, ha az adó alapja a teljesítmény, a gépjármű

gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

gyártási évét követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

gyártási évét követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

gyártási évét követő 12-15. naptári évben 185Ft/kilowatt,

gyártási évét követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

2. Az adó alapja a gépjármű önsúlya: minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850,-Ft,

az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380,- Ft.

 3. Tételes adók:

az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 forint, míg a tehergépjármű után 46.000 forint,

a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 forint adót kell fizetni.

 

Az adókötelezettség kezdete főszabály szerint a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napja. 

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Az adóalany kérelmére csak akkor szünetelhet az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

 

 

Adókedvezmény:

A gépjárműadóról szóló törvény szerint

20%-os adókedvezmény illeti meg azon autóbuszt és tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott;

30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton  vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az adókedvezmény mértéke: 

30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után az adóévre az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 10%-a

60 járat felett az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 20%-a.

 

Adómentesség:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§. bizonyos esetekben mentességet engedélyez a gépjárműadó alól: egyes esetekben feltételhez kötött személyes mentesség, más esetekben tárgyi mentesség léphet fel. Ilyen pl. a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó adómentesség.

 

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

Az adóhatóság az adót kivetéssel, a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg.

 

Gépjárműadó bevallást kell benyújtani az alábbi esetekben:

adómentesség címén, ha

a) az adóalany költségvetési szerv,

b) alapítvány, egyesület a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.

d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

e) tűzoltó szerkocsi,

fa) súlyos mozgáskorlátozott adóalany gépjárműve,

fb) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító szülő (adóalany) gépjárműve,

fc) cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő (adóalany) gépjárműve,

g) kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,

h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja,

i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű

szüneteltetés miatt, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. 

kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1.napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8.§ (4)-(7) bekezdése alapján.

 

Letölthető dokumentum:  Bevallás a gépjárműadóról LETÖLTÉS

 

 

 

tárgyhó 12. napjáig  Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: magánszemélynek a nem kifizető, vagy természetben fizetett termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó megfizetése 
január 15.  Az adókötelezettségben bekövetkezett változások (építményadó, telekadó) bevallása, bejelentése

Iparűzési adó: az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni adó megfizetése  
február 15.  Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: előző év alapján levont adóról a kifizető (gazdálkodó szervezet vagy vállalkozó bérlő) bevallása 
március 15.  Magánszemélyek kommunális adója: éves adó első részletének megfizetése

Gépjárműadó: éves adó első részletének megfizetése

Helyi iparűzési adó: adóelőleg megfizetése  
március 20.  Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: bérbeadó magánszemély bevallása (ha a bérlőnek nem kell bevallania) 
március 31.  Előző évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és az első részletének megfizetése 
május 31.  Helyi iparűzési adó:

előző évi adóbevallás benyújtása
a végleges adó és a már befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése
 
szeptember 15.  Magánszemélyek kommunális adója: éves adó első részletének megfizetése

Gépjárműadó: éves adó első részletének megfizetése
Helyi iparűzési adó: adóelőleg megfizetése
 
december 20.  Helyi iparűzési adó: Az adóelőleg kiegészítéséről adóbevallás benyújtása, illetve a feltöltési kötelezettség teljesítése a várható éves fizetendő adó összegére 
15 napon belül  Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; vállalkozási tevékenység indítása, megszüntetése; személyi adatokban történt változás) 

Ügyleírás: 

Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. §-a alapján hatósági igazolást állít ki. Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezheti, hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Az igazolás kiállítása eljárásonként 3000 Ft illetékköteles. Az illetéket befizetési bizonylaton, vagy átutalással kell teljesíteni, és ennek megtörténtét a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Letölthető dokumentum: 

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához LETÖLTÉS

Ügyleírás:

Egerbakta Község közigazgatási területén lévő ingatlanokról az adóhatóság kérelemre (államilag támogatott hitelek felvételi eljárásához, szociálpolitikai kedvezmény igénybevételéhez, gyámhatósági ügyintézéshez) adó-és értékbizonyítványt állít ki. A kérelemben a kérelmező (gyámhatósági ügyintézésnél a kiskorú, vagy gondnokolt személy) személyi adatait, az ingatlan helyrajzi számát, valamint az adó-és értékbizonyítvány kérésének célját meg kell jelölni! Az adó-és értékbizonyítvány kérelemhez csatolni kell annak az ingatlannak a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, valamint az adásvételi szerződést, melyről a bizonyítvány kiállítását kérik. 

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása - a gyámhatósági ügy kivételével - illetékköteles. Az illeték mértéke: 4.000,-Ft. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó-és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. Az illetéket befizetési bizonylaton, vagy átutalással kell teljesíteni, és ennek megtörténtét a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Letölthető dokumentum:  

Kérelem adó- és értékbizonyítványhoz : LETÖLTÉS

 

Mata Brigitta 

adóügyi vezető-tanácsos

 

Cím:    3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.:    36/465-018

Fax:     36/465-018

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kedd, csütörtök: 9:00 - 15:00

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. január elsejétől lehetőséget biztosítunk a bevallási nyomtatványok elektronikus úton történő kitöltésére a ELÜGY felületen, amelyet ügyfélkapuval rendelkező adóalanyaink elektronikus úton is beküldhetnek az önkormányzat részére!

Ügyleírás:

A bemutatott iratok alapján a születés adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

 

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területe.

 

Csatolandó mellékletek:

• a szülők személyi igazolványa;

• a szülők lakcímigazoló igazolványa;

• orvos által kiállított születési jegyzőkönyv;

• igazolás intézeten kívüli születésről;

• az anya családi állapotának igazolása;

• 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat;

• a szülők nyilatkozata a gyermek megszületéséről (dátum, cím, gyermek neme, gyermek neve).

 

Az eljárás illetéke: illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

Ügyleírás:

Személyesen benyújtott kérelemre indul, amelyhez személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges, kiskorú esetében törvényes képviselő jár el.

 

Az eljárás illetéke: első ízben 10.000,-Ft, ismételt eljárás esetén 50.000,-Ft illetékbélyeg formájában (illetékbélyeget nem árusítunk!)

 

Szükséges dokumentumok: 

• születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint);

• házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

Ügyleírás:

Az eljárás illetéke: 5000,-Ft illetékbélyeg formájában (illetékbélyeget nem árusítunk!)

 

Szükséges dokumentumok: 

• elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet;

• fennálló házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

 

Ügyleírás:

A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

A házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki. Kivételes esetben a jegyzőtől kérhető felmentés a várakozási idő alól.

 

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területe.

 

Az eljárás illetékköteles, de hivatali munkaidőben hivatali helyiségben a házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése költségmentes.

A Munka Törvénykönyvében megállapított munkaszüneti napokon házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem lehetséges.

 

Szükséges dokumentumok: 

• személyi igazolványok (állampolgárság igazolására alkalmas okmány)

• lakcímigazolványok

• születési anyakönyvi kivonatok

• elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okiratok.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

Ügyleírás:

A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területe.

Csatolandó mellékletek:

• a halottvizsgálati bizonyítvány összes példánya kitöltve (hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva)

• az elhunyt születési anyakönyvi kivonata (családi állapot igazolására házassági vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

• az elhunyt személyi igazolványa

 az elhunyt lakcímigazoló igazolványa

• a bejelentő személyi igazolványa

• a bejelentő lakcímigazoló igazolványa

 

Az eljárás illetéke: illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.

Ügyleírás:

Szóbeli vagy írásbeli kérelemre, személyazonosság igazolásával, közvetlen családtag részére is.

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területén történt anyakönyvi eseményekről.

Az eljárás illetéke: 2000,-Ft illetékbélyeg formájában (illetékbélyeget nem árusítunk!)

Kiss Zsuzsanna

anyakönyvvezető 

 

Cím:     3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.:      36/465-018

Fax:      36/465-018

email:   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kedd, csütörtök: 9:00 - 15:00

 • Ügyfélfogadás, elérhetőség

 

Csontos Katalin

aljegyző

 

Cím:     3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.:     36/465-018

Fax:      36/465-018

email:   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

     Kedd:

9:00 - 15:00

 

 

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele

       Ügyleírás:          A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

 

Az ügyintézéshez szükséges iratok:

1.     Működési engedély kiadása iránti kérelem működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. ( A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1/B. számú melléklete szerint )

2.     Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3.     Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

4.     Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

5.     Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

6.     Ha az üzletet társasház (lakásszövetkezet) külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségében kívánja működtetni, akkor a társasház (lakásszövetkezet) képviseletére jogosult személy nevét és lakcímét tartalmazó irat.

 

Továbbá:

·         gazdasági társaság esetében cégkivonat és aláírási címpéldány;

·         egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről;

·         vásárlók könyve;

·         a helyi önkormányzattal kötött parkoló bérleti szerződés, amennyiben közterületen történik a parkolás;

·         ingatlan területén belül biztosított parkolás esetén, tulajdonosi hozzájárulás a parkoló használatához, valamint nyilatkozat az építésügyi hatóság részéről a megfelelő létszámú parkolóhelyek meglétéről.

 

Ügyintézés díja:

·         Működési engedély kiadása iránti kérelem: 10.000,- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

·         Működési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

·         Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illetékmentes.

·         Bejelentés üzletköteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről: illetékmentes.

 

 

    

Letölthető dokumentum:

                     Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek bejelentése

Ügyleírás:           A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.


Az ügyintézéshez szükséges iratok

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1/A. számú melléklete szerint:

1.     Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése (formanyomtatvány)

2.     Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3.     Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

4.     Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Továbbá: - gazdasági társaság esetében cégkivonat és aláírási címpéldány

·         egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről

·         vásárlók könyve

·         a helyi önkormányzattal kötött parkoló bérleti szerződés, amennyiben közterületen történik a parkolás

·         ingatlan területén belül biztosított parkolás esetén, tulajdonosi hozzájárulás a parkoló használatához, valamint nyilatkozat az építésügyi hatóság részéről a megfelelő létszámú parkolóhelyek meglétéről.

 

Ügyintézés díja:  Kereskedelmi tevékenység bejelentése: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

·         Bejelentés az üzlet napi/heti nyitvatartási idejének megváltoztatásáról: illetékmentes

·         Bejelentés adataiban bekövetkezett változás bejelentése: 3000,- Ft illeték

·         Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetése: illetékmentes.

 

Letölthető dokumentum:

                    Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése    

·         Telepengedély-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele

       Ügyleírás:           A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

 

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

·         nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

·         haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

·         közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

·         hatályos ingatlannyilvántartási térkép,

·         szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

 

Továbbá:

·         gazdasági társaság esetén cégkivonat és aláírási címpéldány;

·         egyéni vállalkozó esetén igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről.

 

Ügyintézés díja: 5.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj

 

Az eljárás menete:  A kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Helyszíni szemle:  A helyszíni szemle időpontjáról a jegyző értesíti a kérelmezőt, a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanok tulajdonosait és a szakhatóságokat. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai észrevételeiket a szemle előtt írásban tehetik meg, vagy a helyszíni szemlén készülő jegyzőkönyvbe mondhatják. Szakhatósági hozzájárulások esetén a jegyző határozattal adja ki a telepengedélyt.

 

Tevékenység megkezdése:  A tevékenységet jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni.

 

 

Letölthető dokumentum:

Kérelem a telepengedély köteles tevékenység folytatásának engedélyezéséhez

 

 

·         Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentési eljárás

       Ügyleírás:           A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

·         nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

·         haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,

·         közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Továbbá:

·         gazdasági társaság esetén cégkivonat és aláírási címpéldány;

·         egyéni vállalkozó esetén igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről.

 

Az eljárási illeték mértéke: bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentés: 3.000,-Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

 

A bejelentés elbírálása:  A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről szóló határozatot a bejelentés másolatával együtt megküldi a szakhatóságoknak.

 

 

Letölthető dokumentum:

                                    Bejelentés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról

 

 

·         Nyilvántartás

            Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása

 A jegyző az általa vezetett nyilvántartást a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Nyilvántartás

 

Ipari tevékenységet végzők nyilvántartása

 A jegyző az általa vezetett nyilvántartást a telepengedély, illetve a telep létestésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az interneten közzéteszi.

Nyilvántartás 

 

Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
1 Szervezeti, személyzeti adatok
1-01 Kapcsolat, szervezet
1-01 Kapcsolat, szervezet Download Preceding File
1-02 A felügyelt költségvetési szervek
1-02-01 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv Download Preceding File
1-03 Gazdálkodó szervezetek
1-03-01 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Download Preceding File
1-04 Közalapítványok
1-04-01 A szerv által alapított közalapítványok Download Preceding File
1-05 Lapok
1-05-01 Lapok Download Preceding File
1-06 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1-06-01 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Download Preceding File
1-07 Költségvetési szervek
1-07-01 Költségvetési szervek Download Preceding File
2 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2-01 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2-01 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Download Preceding File
2-02 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2-02-02 Anyakönyvi eljárás Download Preceding File
2-02-03 Birtokvédelem Download Preceding File
2-02-04 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás Download Preceding File
2-02-05 Hagyatéki eljárás Download Preceding File
2-02-06 Környezetvédelmi hatósági ügyek Download Preceding File
2-02-07 Kifüggesztéssel kapcsolatos eljárás menete Download Preceding File
2-02-08 Szociális ügyek Download Preceding File
2-02-09 Talált tárgyak Download Preceding File
2-02-10 Vadkár Download Preceding File
2-03 Közszolgáltatások
2-03 Közszolgáltatások Download Preceding File
2-04 A szerv nyilvántartásai
2-04 A szerv nyilvántartásai Download Preceding File
2-05 Nyilvános kiadványok
2-06 Döntéshozatal, ülések
2-07 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2-07 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Download Preceding File
2-08 Pályázatok
2-09 Hirdetmények
2-10 Közérdekű adatok igénylése
2-10 Közérdekű adatok igénylése Download Preceding File
2-11 Közzétételi listák
2-11 Közzétételi listák Download Preceding File
3 Gazdálkodási adatok
3-01 A működés törvényessége
3-01-01 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3-01-02 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3-01-03 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3-01-04 A működés eredményessége, teljesítmény
3-01-05 Működési statisztika
3-02 Költségvetések, beszámolók
3-02-01 Éves költségvetések
3-02-01 Éves költségvetések Download Preceding File
3-02-02 Számviteli beszámolók
3-03-03 A költségvetés végrehajtása
3-03 Működés
3-03-01 A foglalkoztatottak
3-03-02 Támogatások
3-03-03 Szerződések
3-03-04 Koncessziók
3-03-05 Egyéb kifizetések
3-03-06 Európai Unió által támogatott fejlesztések
3-03-07 Közbeszerzés

Király Patika Egerbaktai Fiókgyógyszertára

Gyógyszerész: Dr. Sipos Jenő

Cím: 3321 Egerbakta, Bátori út 3.

Telefon: 06-36/465-146

Rendelési idő: H-SZ,P 8:30-12:30; CS 12:30-16:30

Háziorvosi rendelő – Dr. Gregorovics és Társa Kft.

Rendel: Dr. Pető Béla

Cím: 3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Telefon: 06-36/465-157

Rendelési idő: H-SZ,P 8:00-11:00; CS 13:00-16:00

Felnőtt orvosi ügyelet

Cím: 3300 Eger, Szálloda u. 2/A.

Telefon: 06-36/314-104

Nyitva: H-P 16:00-8:00; SZ-V 8:00-8:00

 

Gyermekorvosi ügyelet

Cím: 3300 Eger, Szálloda u. 2/A.

Telefon: 06-36/314-104; 06-36/518-378

Nyitva: H-P 16:00-8:00; SZ-V 8:00-8:00

 

Fogorvosi ügyelet

Cím: 3300 Eger, Klapka György u. 1.

Telefon: 06-36/788-322

Nyitva: H-P 14:00-19:00; SZ-V 8:00-14:00

 

Állatorvosi ügyelet – Imperiál Állatkórház

Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.

Telefon: 06-36/312-460

Nyitva: H-P 8:00-18:00; SZ-V 9:00-12:00

 

Gyógyszertári ügyelet

http://www.hazipatika.com/cimtar/egri_ugyeletes_gyogyszertarak?id=148

 

 

Körzeti megbízott:

Bata Balázs – rendőr zászlós 06-20/776-8083

 

Egerbakta Polgárőr Egyesület:

Barkóczi Géza – elnök 06-20/331-5425

Fehér Csaba – alelnök 06-20/355-5526; 06-70/339-4463

 

Közüzemi szolgáltatók - hibabejelentés:

Émász Nyrt.: 06-40/42-43-44

Heves Megyei Vízmű Zrt.: 06-36/412-126

Pevik Nonprofit Kft.: 06-36/704-233

Tigáz Zrt.: 06-80/300-300

Ügyfélfogadás, elérhetőség

 

Hortobágyi Szilveszter

aljegyző

 

Cím: 3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.: 36/465-018

Fax: 36/465-018

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kedd: 9:00 - 15:00

 

Ügyleírás:

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:1 - 5:8. §-a szabályozza a birtokvédelem kérdését, amely szerint ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. 

 

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

• a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,

• annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,

• a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

• a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

• a birtoksértés időpontjára történő utalást,

• a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

 

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.

A jegyző – a kérelem alapján lefolytatott eljárást követően – határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását az ellenérdekű fél ellen indított perben.

 

Az eljárás illetékköteles, melynek összege: 3.000.-Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.

 

A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy éve eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

 

Birtokvédelmi eljárásban hozott határozattal szemben bírósági felülvizsgálati kérelem 2016. július 1-től kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az elektronikus úton történő benyújtáshoz szükséges számítógépére telepítenie ún. ÁNYK (nyomtatványkitöltő) keretprogramot, melyet az alábbi linken érhet el:

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

 

Letölthető dokumentum: 

Birtokvédelmi kérelem LETÖLTÉS

 • Ügyfélfogadás, elérhetőség

 

Uj-Nagyné Sándor Beáta

anyakönyvvezető

 

Cím:     3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.:     36/465-018

Fax:      36/465-018

email:   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kedd, csütörtök:

9:00 - 15:00

 

 

·         Anyakönyvi kivonat kiadása

            Ügyleírás:      Szóbeli vagy írásbeli kérelemre, személyazonosság igazolásával, közvetlen családtag részére is.

 

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területén történt anyakönyvi eseményekről.

Az eljárás illetéke: 2000,-Ft illetékbélyeg formájában (illetékbélyeget nem árusítunk!)

 

·         Haláleset anyakönyvezése

 

Ügyleírás:      A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

 

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területe.

 

                                    Csatolandó mellékletek:

·         a halottvizsgálati bizonyítvány összes példánya kitöltve (hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva)

·         az elhunyt születési anyakönyvi kivonata (családi állapot igazolására házassági vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

·         az elhunyt személyi igazolványa

·         az elhunyt lakcímigazoló igazolványa

·         a bejelentő személyi igazolványa

·         a bejelentő lakcímigazoló igazolványa

 

Az eljárás illetéke: illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.

·         Házasságkötési szándék bejelentése

 

Ügyleírás:      A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

A házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki. Kivételes esetben a jegyzőtől kérhető felmentés a várakozási idő alól.

 

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területe.

 

Az eljárás illetékköteles, de hivatali munkaidőben hivatali helyiségben a házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése költségmentes.

A Munka Törvénykönyvében megállapított munkaszüneti napokon házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem lehetséges.

 

Szükséges dokumentumok:

·         személyi igazolványok (állampolgárság igazolására alkalmas okmány)

·         lakcímigazolványok

·         születési anyakönyvi kivonatok

·         elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okiratok.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

 

 

·         Házassági névviselés módosítása

 

            Ügyleírás:      Az eljárás illetéke: 5000,-Ft illetékbélyeg formájában (illetékbélyeget nem árusítunk!)

 

Szükséges dokumentumok:

·         elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet;

·         fennálló házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

 

 

·         Névváltoztatás

 

Ügyleírás:      Személyesen benyújtott kérelemre indul, amelyhez személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges, kiskorú esetében törvényes képviselő jár el.

 

Az eljárás illetéke: első ízben 10.000,-Ft, ismételt eljárás esetén 50.000,-Ft illetékbélyeg formájában (illetékbélyeget nem árusítunk!)

 

Szükséges dokumentumok:

·         születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint);

·         házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

 

·         Születés anyakönyvezése

 

Ügyleírás:     A bemutatott iratok alapján a születés adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

 

Illetékességi terület: Egerbakta közigazgatási területe.

 

Csatolandó mellékletek:

·    a szülők személyi igazolványa;

·    a szülők lakcímigazoló igazolványa;

·    orvos által kiállított születési jegyzőkönyv;

·    igazolás intézeten kívüli születésről;

·    az anya családi állapotának igazolása;

·    30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat;

·    a szülők nyilatkozata a gyermek megszületéséről (dátum, cím, gyermek neme, gyermek neve).

 

Az eljárás illetéke: illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

 

 

 

 

Ügyfélfogadás, elérhetőség

Mata Brigitta 

adóügyi vezető-tanácsos

 

Cím:    3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Tel.:    36/465-018

Fax:    36/465-018

emailEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kedd, csütörtök: 9:00 - 15:00

 

Ügyleírás:

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul. Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halottvizsgálati bizonyítványon szerepel. 

 

Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, vagy önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor. Nyilatkozattételre csak törvényes örökös jogosult. Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár mellékleteivel átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a közjegyző adja át.

 

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:

• lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési jog; minden, amit csak közjegyzői végzést követően lehet lerendezni.

• cégtulajdon;

• lajstromozott vagyontárgy (bejegyzett);

• önkéntes magánnyugdíj- vagy egészségbiztosítási pénztári tagság;

• személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó;

• gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét;

• kárpótlás, kötvény, részvény, széf bérleti jog;

• értékpapírszámla;

• lakossági folyószámla;

• devizaszámla;

• takarékbetétkönyv;

• életbiztosítás; (ha nincs megjelölve kedvezményezett)

• fel nem vett nyugdíj, munkabér, táppénz, egyéb járandóság;

• műtárgy;

• fegyver;

• 300.000,-Ft feletti összegű ékszer.

 

Illetékességi terület: az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye).

 

Letölthető dokumentum:  

Nemleges nyilatkozat LETÖLTÉS

Az Európai Unió és a Magyar állam által nyújtott támogatás összege: 202 562 463 Ft

Kedvezményezett: Egerbakta Község Önkormányzata

Kivitelezés ideje: 2012. 05. 14. - 2013. 11. 30.

www.nfu.hu

www.norda.hu

Lakossági fórum 2012. 05. 22.

 

 

Előzmények (2012.06. hó) 

 

 Képek a beruházásról:

 

 

BERUHÁZÁS A VÍZKÁROK MEGELŐZÉSÉRE EGERBAKTÁN

2013 / 09 / 30

Egerbakta község az Új Széchenyi Terv (USZT) Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében 202.562.463 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió és a Magyar Állam közös finanszírozásában belterületi vizeinek rendezésére, melyhez az Önkormányzat 10.661.183 Ft önerőt biztosított, így a beruházás teljes költségvetése 213.223.646 forint.

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése volt. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó Laskó-patakig áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár (dombvidéki árvíz) veszélyeztetettségét.

Az elmúlt évek szélsőséges időjárása rámutatott arra, hogy a meglévő csapadékcsatorna-hálózat nem képes a jelentősen megnövekedett burkolt útfelületekről begyűjteni a lehulló csapadékot. A projekt során kiépült 5663 fm csapadékvíz elvezető csatorna, amely magába foglalja a község fő vízgyűjtő területeinek gerinchálózatát és a csapadékvíz csatornahálózat egy részét, amelyből 624 fm földárok, 5024 fm burkolt árok, 15 fm áteresz, valamint 4 db torkolati mű.

A kivitelezés ideje: 2012.05.14. – 2013.09.30. 

 

    

 

 

 

 

© 2022 Egerbakta Községi Önkormányzat