Az Európai Unió és a Magyar állam által nyújtott támogatás összege: 202 562 463 Ft

Kedvezményezett: Egerbakta Község Önkormányzata

Kivitelezés ideje: 2012. 05. 14. - 2013. 11. 30.

www.nfu.hu

www.norda.hu

Lakossági fórum 2012. 05. 22.

 

 

Előzmények (2012.06. hó) 

 

 Képek a beruházásról:

 

 

BERUHÁZÁS A VÍZKÁROK MEGELŐZÉSÉRE EGERBAKTÁN

2013 / 09 / 30

Egerbakta község az Új Széchenyi Terv (USZT) Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) keretében 202.562.463 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió és a Magyar Állam közös finanszírozásában belterületi vizeinek rendezésére, melyhez az Önkormányzat 10.661.183 Ft önerőt biztosított, így a beruházás teljes költségvetése 213.223.646 forint.

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése volt. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó Laskó-patakig áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár (dombvidéki árvíz) veszélyeztetettségét.

Az elmúlt évek szélsőséges időjárása rámutatott arra, hogy a meglévő csapadékcsatorna-hálózat nem képes a jelentősen megnövekedett burkolt útfelületekről begyűjteni a lehulló csapadékot. A projekt során kiépült 5663 fm csapadékvíz elvezető csatorna, amely magába foglalja a község fő vízgyűjtő területeinek gerinchálózatát és a csapadékvíz csatornahálózat egy részét, amelyből 624 fm földárok, 5024 fm burkolt árok, 15 fm áteresz, valamint 4 db torkolati mű.

A kivitelezés ideje: 2012.05.14. – 2013.09.30. 

 

    

 

 

 

 

© 2024 Egerbakta Községi Önkormányzat